Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Portefeuillehouder Burgering zegt toe de raad in Q3, middels een raadsmemo, te informeren over de resultaten van het onderzoek GR Reinunie 202 en het sonderen bij de buurgemeenten om de GR Reinunie op te heffen.

ID

308

Kenmerk

T 2022/022

Omschrijving toezegging

Portefeuillehouder Burgering zegt toe de raad in Q3, middels een raadsmemo, te informeren over de resultaten van het onderzoek GR Reinunie 202 en het sonderen bij de buurgemeenten om de GR Reinunie op te heffen.

Deadline

30-9-2022

Agendapunt
Commissie Algemeen bestuur, bedrijfsvoering en financiën 2022 (11. Raadsvoorstel- en besluit tot het vaststellen van de jaarstukken 2021 en begroting 2023 GR Reinunie)
dinsdag 14 juni 20:00 tot 23:00
Raadzaal
Portefeuillehouder

Wethouder Burgering

Commissie

ABF

Status

Staat nog open

Toeliching van de afhandeling

beantwoording d.d. 17 januari 2023

Bijlage