Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte, wonen en duurzaamheid

donderdag 22 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
C.A.J. Jansen-Karsten

Agendapunten

Onderbouwing D66 t.b.v. raadsmemo's I 2020/371 Stand van zaken stationsgebied en I 2020/454 Beantwoording schriftelijke vragen D66 Woningbouw
D66 ziet de bouw van wisselwoningen op de locatie stationsgebied niet als de oplossing voor de woningnood. De stellingname van het college dat de bouw van de wisselwoningen geen vertraging zal opleveren voor de realisatie van de 300 beoogde permanente woningen zien wij graag onderbouwt. Ook verhoudt zich dit niet tot de wens van de raad om de permanente woningbouw in de tijd zoveel mogelijk naar voren te halen. Over de breuk in het participatietraject valt ook nog wel wat te zeggen.
Graag willen we dus in de commissie met de ph en de commissie leden van gedachte wisselen over of we de door het college voorgestelde werkrichting en keuzes ook de keus van de raad zijn. We willen eveneens van de ph tekst en uitleg over het project in de tijd uitgezet.

Onderbouwing PvdA t.b.v. raadsmemo I 2021/098 Uitbreiden te onderzoeken woningbouwlocaties
De PvdA fractie ziet tot nu toe weinig resultaten wat woningbouwplannen betreft en verzoekt om een nadere toelichting op de noodzaak van dit extra budget voor nog meer onderzoek en uitleg over wat het college hiermee concreet denkt te willen bereiken.

Onderbouwing D66 t.b.v. raadsmemo ! 2020/099 Interbestuurlijk Toezicht
D66 wil graag aanvullende vragen stellen over de beweegredenen van het college om 2 jaar opeenvolgend niet aan de informatievraag van de provincie te voldoen. Het argument van de omgevingswet snijdt wat ons betreft geen hout, de winkel moet ook tijdens de verbouwing gewoon open zijn. Het college geeft aan dat er 17 maart een plan van aanpak richting de provincie gaat, graag zien wij die bijgevoegd bij de behandeling tijdens de commissie in april.