Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Algemeen bestuur en veiligheid

dinsdag 11 september 2018

20:30 - 23:00

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2
  Spreekrecht
 3. 3
  Vaststelling agenda
 4. 4
  Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. 5
  Presentatie Organisatievisie
 6. 7
  Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 7. 8

 8. 9
  Rondvraag en sluiting
 9. 10
  Workshop Rekenkamercommissie