Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 26 januari 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.H.J.J. Luijten

Agendapunten

 1. 00

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Spreekrecht inwoners
 5. 4

  Vragen CDA:
  De Velst:

  1. heeft de wethouder het in de commissie en raad besproken overleg met WoM gehad en is daar overeenstemming over een aanpak uitgekomen voor de drie flats in het plangebied?
  2. Wanneer mag de raad de publicatie van het concept bestemmingsplan tegemoet zien? Het CDA meent van de portefeuillehouder te hebben begrepen dat dit december 2022 gereed zou zijn.
   Vastgesteld bestemmingsplan aan de Jan van Kuikweg
  3. heeft het college inmiddels een plan voor bebouwing van de grond?
  4. Heeft de gemeente inmiddels een procedure voor de openbare aanbieding van de grond aan potentiële initiatiefnemers?
   Kan het college aangeven waarom er nog steeds niet gebouwd wordt op de gemeentelijke locatie aan de Jan van Kuikweg? Het is nu toch al bijna 5 jaar geleden dat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld.
 6. 5

 7. 6

  Bespreekstuk
  De behandeling is uitgesteld van de raadsvergadering van december 2022

  Resultaat stemming

 8. 6.A.1

  Resultaat stemming

 9. 6.A.2

  Resultaat stemming

 10. 7

  Hamerstuk
  Op advies van de commissie RWK van 12 januari 2023

  Resultaat stemming

 11. 8

  Bespreekpunt

  Resultaat stemming

 12. 9

  Bespreekstuk
  Het voorstel is niet behandeld in de commissie RWK van 12 januari 2023. De gehele behandeling vindt plaats in de raadsvergadering.
  In afstemming met de commissie RWK is de verordening intrekking verordening blijverslening Heemskerk 2018 toegevoegd.

  Resultaat stemming

 13. 10

  Hamerstuk
  Op advies van de commissie RWK van 12 januari 2023

  Resultaat stemming

 14. 11

  Resultaat stemming

 15. 12

  Verzoek van het CDA om de volgende documenten door te geleiden naar de commissies:

  • 390 Raadsmemo Halfjaarlijkse voortgangsrapportage woningbouw
  • Brief aan college Beverwijk inzake realisatie gezamenlijk zwembad

  Bijlagen

 16. 13

 17. 14
  Mededelingen
 18. 15
  Sluiting